konferencja on-line

dla rodziców

Zmienić szkołę - ale jak?

6 -7 czerwca

o konferencji

Edu Kwarantanna i przejście na nauczanie on-line obnażyły błędy i grzechy polskiego systemu edukacji m.in. oderwanie od życia, przestarzałe podejście do zdobywania wiedzy, postawienie w centrum uwagi systemu i ocen, a nie dobra dziecka oraz dziesiątki innych.W związku z tą sytuacją, wielu rodziców, którzy wcześniej byli w stanie “zacisnąć” zęby i jakoś przetrwać czas szkoły, mówią STOP. Na zmiany systemu edukacji będziemy czekać jeszcze wiele lat, łatwiej będzie zmienić szkołę, jak się do tego zabrać, na co zwrócić uwagę? O tym jest ta konferencja.

ORGAnizatorzy

Fundacja Otwieracze, której celem jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i uzdolnień, oraz wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do świadomego, zdrowego i spełnionego życia. Fundacja stworzyła i zarządza autorską szkołą podstawową “Szkoła Otwarta” w Warszawie.

Portal Juniorowo, który od lat działa na rzecz lepszej edukacji, wspiera rodziców w ich wychowawczych wyzwaniach, propaguje edukację i wychowanie oparte na szacunku dla dziecka. Skupia się na szkolnym etapie rozwoju dzieci i młodzieży – od pierwszaka do nastolatka. W Juniorowie każdy rodzic i nauczyciel znajdzie oparte na rzetelnej wiedzy eksperckiej artykuły o wychowaniu, edukacji, psychologii, rozwoju i zdrowiu oraz inspiracje edukacyjne i lifestylowe. 

patronat

Fundacja FamilyLab jest częścią międzynarodowej organizacji Familylab Association, stworzonej przez duńskiego pedagoga Jespera Juula, promującej w procesie wychowania takie wartości jak: równa godność, integralność, autentyczność i odpowiedzialność.

Dla kogo jest ta konferencja?

DLA RODZICÓW, KTÓRZY:

  • czują, że szkoła nie sprzyja ich dziecku, ale nie wiedzą, co mogliby z tym zrobić,
  • myślą o zmianie szkoły, ale obawiają się konsekwencji takiej decyzji,
  • mają szereg innych wątpliwości dotyczących szkoły i edukacji swojego dziecka.

ORAZ DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE:

  • straciły motywację do nauki,
  • mają opinię “zdolnych ale leniwych”,
  • mają problemy w szkole i z nauką.

Zastanawiasz się czasami, czy Twoje dziecko dobrze rozwija się w szkole? Czy szkoła, do której chodzi odpowiednio wspiera jego rozwój? Czy rozwija jego talenty? Zdarza się, że i Ty i Twoje Dziecko czujecie się źle na samą myśl o szkole? Dołącz do konferencji “Zmienić szkołę – ale jak?” i dowiedz się, co możesz zrobić.

co zyskasz uczestnicząc w konferencji?

lepiej zrozumiesz potrzeby dziecka w okresie szkolnym

dowiesz się w jaki sposób szkoła wpływa na rozwój dziecka i jak powinna wyglądać edukacja, by zaspokajała potrzeby dzieci

dowiesz się jak rozpoznać, czy szkoła jest dobra dla twojego dziecka

poznasz różne nurty i podejścia szkół, by wiedzieć, który będzie najlepszy dla Ciebie i Twojego dziecka,

dowiesz się co jest kluczowe przy zmianie szkoły i co warto wziąć pod uwagę podejmując decyzje o zmianie,

poznasz historie rodziców, którzy przeszli przez taką zmianę – opowiedzą o swoich doświadczeniach, argumentach i wnioskach

„Uważam, że edukacja ma na celu umożliwienie uczniom zrozumienie świata wokół nich oraz naturalnych talentów tkwiących w ich wnętrzu, aby mogli stać się spełnionymi jednostkami i aktywnymi, wrażliwymi obywatelami.”

Ken Robinson

program konferencji

06.06 sobota

Dlaczego szkoła nas uwiera?

W tej części będziemy mówić o tym, co w szkole budzi wątpliwości rodziców. Co sprawia, że dzieci nie chcą się uczyć i tracą motywację? Jakie symptomy u dziecka świadczą o tym, że szkoła, do której chodzi nie jest dla niego sprzyjającym środowiskiem? Co w szkole nie sprzyja rozwojowi dzieci i ich dobrostanowi? Dlaczego szkoła powinna dziś wyglądać inaczej niż w czasach, gdy my byliśmy uczniami? 

czego potrzebują dzieci, żeby się uczyć i rozwijąć?

Dzieci chcą się uczyć, rozwój i poznawanie tego, co nowe jest wpisane w naturę dzieciństwa. Skąd zatem tyle szkolnych problemów, skąd brak motywacji do nauki, którym martwi się tak wielu rodziców? Dzieci potrzebują odpowiednich warunków do rozwoju i nauki, zaspokojenia fundamentalnych potrzeb. Jakich? O tym będzie mowa podczas tego wykładu

Dlaczego tak ważne jest, by dzieci mogły rozwijać swoje naturalne talenty i predyspozycje?

Naturalne talenty – czym są? Jak wspierać swoje dziecko w odkrywaniu i rozwijaniu talentów? Dlaczego odkrywanie i rozwijanie talentu jest ważne? Jak szkoła może wspierać ten proces? Dlaczego za 10-15 lat oparcie się na swoich silnych stronach będzie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej? Na te pytania odpowie Anna Kozicka.

Dobra edukacja i dobrostan dzieci – czy to możliwe w szkole i jak to osiągnąć?

Do szkoły podstawowej w Radowie Małym przyjeżdżają ludzie z całej Polski, by zobaczyć, uczyć się i uwierzyć, że szkoła może być miejscem przyjaznym dla uczniów i nauczycieli, dbać o ich dobrostan i jednocześnie efektywnie uczyć i realizować podstawę programową. Ewa Radanowicz – od wielu lat dyrektor tej szkoły – opowie o tym, jak to osiągnąć. 

Edukacja – mamy wybór

Edukacja daje nam dziś sporo możliwości. Możemy wybierać pomiędzy szkołami pracującymi różnymi metodami, kierującymi się różnymi podejściami do nauczania i dziecka. Są szkoły Montessori, waldorfskie, demokratyczne, plan daltoński, szkoły leśne i szkoły autorskie, z których każda ma indywidualny charakter. Jaką wybrać? W tej części konferencji spotkamy się z przedstawicielami trzech szkół: Szkoły Otwartej, Autorskiej Szkoły Podstawowej Navigo oraz Szkoły Podstawowej MOST. Opowiedzą o tym, czym charakteryzują się szkoły autorskie, o ich podejściu do edukacji i metodach pracy.
dr Agata Gruszecka – Autorska Szkoła Podstawowa Navigo
Paulina Milonas – Szkoła Podstawowa MOST
Magdalena Sulińska – Szkoła Otwarta

Jak wybrać dobrą szkołę?

Dobra szkoła, czyli jaka? Jak ją znaleźć i czym kierować się wybierając szkołę dla dziecka? Na co zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji? To wystąpienie będzie wypełnione praktycznymi podpowiedziami dla rodziców.

07.06 niedziela

Doświadczenia rodziców

Doświadczenia rodziców: panel dyskusyjny z rodzicami, którzy przeszli przez zmianę szkoły. Porozmawiamy o tym, co skłoniło rodziców do zmiany szkoły, jakie były ich obawy, a jakie motywacje, jak przygotowywali się do zmiany, jak ją przeprowadzili i w jaki sposób wspierali swoje dzieci w przejściu do nowej szkoły.

open space

Podczas Open Space każdy z uczestników ma możliwość zaproponowania swojego własnego tematu związanego z głównym tematem konferencji: “zmienić szkołę – ale jak?”. W specjalnie przygotowanych wirtualnych pokojach będzie przestrzeń i czas na dyskusję wokół nich. Grupy będą pracować równolegle. To uczestnicy zdecydują o tym, jaki temat, gdzie i kiedy będzie realizowany. Na zakończenie podsumujemy dyskusje, a wszyscy uczestnicy będą mieli dostęp do notatek ze wszystkich grup.

„Musimy sobie zdać sprawę, że bez zaspokojenia potrzeb naszych podopiecznych i uwolnienia ich wewnętrznego potencjału, nauka będzie nieefektywna, odczuwana jako przymus i okupiona negatywnymi skutkami ubocznymi”.

Ewa Radanowicz

79 PLN

Udział w pierwszym i drugim dniu konferencji*

*Dodatkowo otrzymasz nagrania wideo z pierwszego dnia konferencji.

prelegenci

Anna Kozicka

Współzałożycielka i Dyrektorka autorskiej szkoły podstawowej Szkoła Otwarta. Członkini Zarządu Fundacji OTWIERACZE. Mama 10-letniego Kuby. Ambasadorka nowoczesnej i empatycznej edukacji, w której szkoła jest blisko życia, a rozwój dziecka odbywa się na trzech płaszczyznach: emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Jako coach i trener kompetencji miękkich przez wiele lat towarzyszyła dorosłym w odkrywaniu i rozwijaniu ich silnych stron. Stworzyła autorski program rozwojowy “Autentyczne Przywództwo” jako wsparcie dla rodziców i opiekunów w lepszym rozumieniu potrzeb dzieci oraz przywódczej roli dorosłych w ich życiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS (Creative Leadership). 

Elżbieta Manthey

Założycielka Juniorowa, blogerka, dziennikarka, mama Marysi i Tymona. Pasjonatka dobrej edukacji – tropi nowinki i nowoczesne pomysły edukacyjne, angażuje się w różnorodne działania na rzecz lepszej edukacji. Pisze i publikuje artykuły, reportaże i wywiady na temat edukacji, wychowania, rodzicielstwa, społecznych problemów dzieci i rodziców (Juniorowo, Gazeta Wyborcza, Magazyn Kreda, eGaGa, Twój Junior). Propaguje wychowanie i edukację oparte na szacunku dla dzieci. Przetłumaczyła na polski kultową w środowisku edukacyjnym książkę Pernille Ripp “Uczyć (się) z pasją”. 

Łukasz Srokowski

Socjolog, trener, edukator. Twórca grupy edukacyjnej NAVIGO, w skład której wchodzą NAVIGO – Centrum Innowacyjnej Edukacji oraz NAVIGO – Autorska Szkoła Podstawowa. Specjalizuje się w innowacyjnych metodach edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na temat wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji w oraz tematyce wzmacniania skuteczności edukacji.

Tamara Kasprzyk

Psycholożka, psychoterapeutka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Familylab, której życie zawodowe skupione jest wokół wartości promowanych przez Familylab – równej godności, integralności, autentyczności i odpowiedzialności osobistej. W swojej pracy wspiera dorosłych w budowaniu relacji z dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i dojrzałym przywództwie dorosłych. Pracując z dorosłymi, uznaje, że dobrostan dziecka w rodzinie zależy przede wszystkim od jakości jego relacji z opiekunami.

Ewa Radanowicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej według autorskiego programu. Nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i kierowniczych, które można zastosować w sferze edukacji. Inicjatorka ogólnopolskiego, oddolnego ruchu Wiosna Edukacji. Autorka książki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę” oraz innych publikacji. Ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji w projektach polskich i międzynarodowych.

Agata Gruszecka-Tieśluk

Założycielka Autorskiej Szkoły Podstawowej Navigo Warszawa, inspirowanej fińskim modelem edukacji i filozofią Reggio Emilia. Doktor nauk społecznych, trenerka, edukatorka od wielu lat zaangażowana w edukację na różnych poziomach (od przedszkola do uczelni wyższych). Przez wiele lat związana także z biznesem i rozwijaniem idei społecznej odpowiedzialności. Zafascynowana ruchem Slow, członkini Komitetu Naukowego Sieci Miast Cittaslow w Polsce. Uwielbia działać i rozmawiać, zwłaszcza z dziećmi. Prywatnie mama Alinki, Tadka i Jasia. 

Paulina Milonas

Założycielka i Prezeska Fundacji Mosty Edukacji, Dyrektorka Szkoły Podstawowej MOST, a także współtwórczyni kampusu edukacyjnego MOST, jako grupy różnych edukacyjnych inicjatyw i przedsięwzięć. Dla realizowania misji MOSTu, czyli tworzenia edukacyjnych relacji, łączy ludzi, kompetencje i idee, poprzez sieć edukacyjnych partnerstw. Społecznik, pełna pasji i energii sprawczej. Doświadczona menedżer w wielu obszarach biznesowych, międzynarodowo i lokalnie. Pedagog edukacji wczesnoszkolnej, aktywna poszukiwaczka innowacji w edukacji, działalności społecznej i biznesie.

Magdalena Sulińska

Współzałożycielka Fundacji Otwieracze i dyrektorka autorskiej szkoły podstawowej Szkoła Otwarta. Z wykształcenia pedagog wczesnoszkolny. Przez ponad 10 lat prowadziła miejsca edukacyjne, głównie przedszkola, którym bliskie było Porozumienie Bez Przemocy (NVC) i ekologia, w których dzieci wraz z dorosłymi tworzą wspólnotę i nieskrępowanie odkrywają swój potencjał. Wykładowca APS-u w Warszawie na studiach pedagogicznych. Prowadzi konsultacje z rodzicami w zakresie ich wychowawczych kompetencji, wspiera, doradza i cieszy się każdym uśmiechem rodzica i dziecka. Mama dwóch córek- Marysi i Zosi.

Paulina Orbitowska-Fernandez

Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (CNVC), coach, nauczycielka, była dyrektorka szkoły, trenerka eduScrum oraz nauczycielką akademicką. Prowadzi warsztaty, wykłady oraz szkolenia z zakresu empatycznej komunikacji w domu, w szkole i pracy, komunikacji międzykulturowej oraz narzędzia eduScrum. Jest współautorką książki “Empatia zmienia nas, szkołę, świat. Scenariusze zajęć Porozumienia bez Przemocy dla nauczycieli. Współorganizuje Maraton Empatii oraz współtworzy inicjatywę #WidzęCzłowieka.

Krzysztof Manthey

Doświadczony trener biznesu i coach, konsultant w zakresie przywództwa, rozwiązywania konfliktów i rozwoju relacji, nauczyciel akademicki związany z Instytutem Nauk Stosowanych PAN i Collegium Civitas. Od prawie 20 lat pomaga ludziom stawać się samodzielnymi, odpowiedzialnymi, myślącymi i odważnymi liderami i specjalistami. Jako praktyk zarządzania dzieli się nie tylko swoją wiedzą, ale także doświadczeniem.

Made with Love and Joy by Katja Terelak